Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Šarapatková, Žofie provides 7 hits
1

K výročí Žofie Šarapatkové

Havlová, Eva, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 43, č. A 42, 1994, s. 133-134
2

Soupis prací Žofie Šarapatkové

Vykypěl, Bohumil, in: Linguistica Brunensia, 57, č. 1-2, 2009, s. 198-200
3

Sophia Slavica [SophSl]. Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám

Uspoř. Boček, Vít Brno 2014
4

Jubileum Žofie Šarapatkové

Havlová, Eva, in: Naše řeč, 87, č. 3, 2004, s. 162-164
5

Žofie Šarapatková jubilující (2. 4. 1934)

Karlíková, Helena, in: Linguistica Brunensia, 62, č. 2, 2014, s. 87-89
6

Soupis prací Žofie Šarapatkové

Vykypěl, Bohumil, in: Sophia Slavica [SophSl] : Sborník prací věnovaných PhDr. Žofii Šarapatkové k osmdesátým narozeninám, Brno, Tribun EU ; 2014, s. 7-11
7

Kalendárium

Homolková, Milada; Kitzler, Petr; Koupil, Ondřej; Svatoš, Martin, in: Listy filologické, 137, č. 3-4, 2014, s. 351-355