Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for řeč jevištní provides 12 hits
1

Dire, au théâtre. La langue comme métaphore de l'histoire

Robert, Lucie, in: Litteraria Pragensia, 8, č. 16, 1998, s. 21-29
2

K problematice jevištní a pěvecké výslovnosti němčiny v českém prostředí

Schmidt, Marek, in: Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ackermann-Gemeinde v Ústí nad Labem, Ústí n. Labem, UJEP 2003, s. 96-101
3

Jevištní řeč dnes

Palková, Zdena, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 33-37
4

Gesangsaussprache des Deutschen im Spiegel der Aufnahmen von Leistungen tschechischer Sänger

Schmidt, Marek, in: Sprach- und literaturwissenschftliche Brückenschläge : Vorträge der 13. Jahrestagung der GESUS in Szombathely, 12.-14. Mai 2004, München, Lincom Europa ; 2007, s. 609-613
5

Čeština na jevišti

Palková, Zdena, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 83-91
6

Auditiv bedingte Einschränkungen im Aufbau der mündlichen Äusserung

Palková, Zdena, in: Slovo a slovesnost, 54, č. 3, 1993, s. 209-215
7

Mluvní styl mladé generace a jevištní řeč

Hůrková, Jiřina, in: Disk, 3, č. 4, 2004
8

Řeč se brousí jako drahokam

Klímová, Jindra, in: Týdeník Rozhlas R 93 (Praha), 1993, s. 3., 18.1.1993
9

Mně sluchu dopřejte!. Sborník statí, dat a dokumentů o práci na hereckém monologu a dialogu

Uspoř. Hraše, Jiří Praha 1997
10

O jevištní řeči z hlediště

Palková, Zdena, in: Jevištní řeč a jazyk dramatu : Sborník studií, Praha, Divadelní ústav ; 1990, s. 153-165