Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Wariancja w języku : 3 Opolskie Spotkania Językoznawcze, Szczedrzyk, 10-11. 10. 1989 r provides 2 hits
1

O spójności aforyzmów (na materiale utworów St. J. Leca, W. Brudzieńskiego, G. Lauba i M. Růžički)

Balowski, Mieczysław, in: Wariancja w języku : 3 Opolskie Spotkania Językoznawcze, Szczedrzyk, 10-11. 10. 1989 r, Opole, Wyższa szkoła pedagogiczna ; 1991, s. 207-211
2

Odmiany współczesnego języka czeskiego

Damborský, Jiří, in: Wariancja w języku : 3 Opolskie Spotkania Językoznawcze, Szczedrzyk, 10-11. 10. 1989 r, Opole, Wyższa szkoła pedagogiczna ; 1991, s. 21-24