Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33] provides 10 hits
1

K některým otázkám koreference v českých větách

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 53-64
2

K jednočlenným větám v současných slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 41-51
3

K charakteristice výpovědi jako komunikativní jednotky

Hrbáček, Josef, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 19-24
4

Jazyk a kultura

Hlavsová, Jaroslava, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 9-18
5

O proměnlivosti repertoáru rodných jmen

Knappová, Miloslava, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 65-72
6

Místo a uplatnění češtiny mezi jazyky užívanými v USA

Kučera, Karel, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 77-81
7

Onomastická procházka starou Prahou

Lutterer, Ivan, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 73-76
8

Čeština v současné mluvené komunikaci

Müllerová, Olga, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 25-39
9

K česko-bulharským jazykovým a kulturním stykům v 9.-11. století

Petr, Jan, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 125-145
10

"Národní úděl"- fantóm teorie české jazykové praxe

Starý, Zdeněk, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 83-104