Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Philosophy of language. Logic and language provides 792 hits
1

K filozofické interpretaci transparentní intenzionální logiky

Berka, Karel, in: Filosofický časopis, 40, č. 2, 1992, s. 313-321
2

Některá nedorozumění a neporozumění

Materna, Pavel, in: Filosofický časopis, 40, č. 2, 1992, s. 322-325
3

Mýtus jazyka

Białkowski, Grzegors, in: Kritický sborník, 9, č. 1, 1989, s. 1-10
4

Filozof a přirozený jazyk

Havelka, Miloš, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 85-87
5

Logika a přirozený jazyk

Materna, Pavel, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 87-88
6

Possible worlds: philosophy and applications

Doležel, Lubomír, in: Semiotica (Berlin), 90, č. 3-4, 1992, s. 201-216
7

Perfect speaker theory

Grayling, Anthony C., in: Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning, Praha, Filosofia ; 1995, s. 43-59
8

The cognitive value of indexical sentences: Kaplan versus Husserl

Schaar, Marietje van der, in: Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning, Praha, Filosofia ; 1995, s. 286-299
9

Evropa a oikúmené

Gadamer, Hans-Georg Šnebergová, Irena, in: Filosofický časopis, 44, č. 1, 1996, s. 85-100
10

"Realismus"v realitě světů budovaných pomocí slov. Nezamlčená východiska

Pavelka, Jiří, in: Realismus ve vědě a filosofii : Sborník sestaven z příspěvků přednesených na mnohaoborovém semináři, který k tématu uspořádal ve dnech 8.-11. 11. 1994 Filosofický ústav AV ČR, Praha, Filosofia ; 1995, s. 86-97.