Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Ostatní příspěvky bohemistické provides 478 hits
1

Osudy knihy v proměnách médií

Kraus, Jiří, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 133-138.
2

České vlastenectví na sklonku 20. století

in: Zlatý máj, 39, č. 3, 1995, s. 2-10
3

Před vysokoškolskými přijímacími zkouškami z českého jazyka

Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 6, č. 3, 1995-96, s. 65-67
4

Jízdenka jako sdělení

Zimová, Ludmila, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 35-39
5

Fenomén místa a prostoru ve struktuře literárního díla

Svobodová, Hana, in: Prameny díla, dílo pramenem : Sborník příspěvků z konference o životě a díle Boženy Němcové, konané 15. - 16. září 1992 v Hradci Králové, Hradec Králové, Gaudeamus ; 1995, s. 145-152.
6

Vztah cizince-češtináře k nespisovné češtině

Townsend, Charles Edward, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 336-338
7

Anekdoty parodující cizí jazyky

Otčenášek, Jaroslav, in: Český lid, 84, č. 3, 1997, s. 235-238
8

Stupeň schopnosti poznávat a vyjadřovat myšlenkové vztahy ve výpovědích. Zkoumáno na vzorku žáků nejvyšších ročníků středních škol

Dvořák, Karel, in: Český jazyk a literatura, 48, č. 3-4, 1997-98, s. 67-73
9

Titulková xenofobie

Nekula, Marek, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 269-270
10

Dívka a žena v učebnicích českého jazyka

Zimová, Ludmila, in: Český jazyk a literatura, 47, č. 7-8, 1996-97, s. 161-166