Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Latina starověká provides 328 hits
1

Archaische lateinische Inschriften aus Latium des 6.-5. Jh. v. Chr

Urbanová, Daniela, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 27-34
2

Prosimetrum, stile misto, nelle opere De beneficiis e Dialogorum libri XII di Seneca

Bartoňková, Dagmar, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. N 1, 1996, s. 53-64
3

Prozimetrum ve spise Historia Augusta

Bartoňková, Dagmar, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. N 2, 1998, s. 65-70
4

Le carré magique

Frel, Jiří, in: Eirene, 31, 1995, s. 109-111
5

Niekoľko poznámok k Plautovým identifikáciam

Buzássyová, Ľudmila, in: Auriga (ZJKF), 38 (1996), č. 1; 39 (1997), č. 1, 1997, s. 30-42
6

Lapis Satricanus

Urbanová, Daniela, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 43, č. E 39 (1994), 1995, s. 119-125
7

Zum spät- und vulgärlateinischen Verb

Kurzová, Helena, in: Latin vulgaire - latin tardif 3 : Actes du 3ème colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), Tübingen, Niemeyer ; 1992, s. 213-223
8

Latinské způsobové ut a jeho funkční ekvivalenty

Peňáz, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. E 37, 1992, s. 131-142
9

K osobním jménům v biblickém listu Římanům 16,7

Michálek, Emanuel, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 300-301
10

Die ältesten altlateinischen Inschriften

Urbanová, Daniela, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. E 37, 1992, s. 124-130