Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Ethnolinguistics. Anthropolinguistics provides 277 hits
1

O původu jazyka

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 13-14
2

Jazyk - významný etnoidentifikační činitel

Bogoczová, Irena, in: Slezský sborník, 93, č. 1-2, 1995, s. 71-73
3

Kultúrne a jazykové práva menšín

Jelínek, Milan; Williams, Colin H., in: Minorities in politics : Cultural and language rights, Bratislava, Czechoslovak Commitee of the European Cultural Foundation ; 1992, s. 26-27
4

O jazyce a postavení národnostních menšin a etnických skupin v Evropě

Dorovský, Ivan, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 113-119.
5

Language, nationhood, and minority status: introduction

Zgusta, Ladislav, in: Nationalism and Language in Kurdistan : 1918 - 1985, San Francisco, Mellon Univ. Press ; 1992, s. 31-40
6

K některým aspektům moderní antropologické vědecké práce: kontext a proces

Salzmann, Zdeněk, in: Etnologické inspirace, Praha, Ústav etnologie FF UK ; 1997, s. 69-75
7

O několika tématech v současné antropologii

Salzmann, Zdeněk, in: Studia Ethnographica (Praha), 9 (1994), 1998, s. 65-75
8

Miromodelirujuščije vozmožnosti etnolingvistiki

Myronova, Halyna, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 165-173
9

Vědci se pokoušejí uchovat ohrožené jazyky

bez autora, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2003, 17.4.2003
10

Jazyk a identita etnických menšin - možnosti zachování a revitalizace

Šatava, Leoš, in: Svět literatury, 15, č. 31, 2005, s. 5-14