Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Čeština jako národní jazyk provides 359 hits
1

Postoje žáků ZŠ k útvarům národního jazyka

Höflerová, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 7-8, 1994-95, s. 162-165
2

Dichotomii "monologičeskaja - dialogičeskaja reč'"i "pis'mennaja - ustnaja reč'"i ich značimost' dlja modelirovanija strojenija nacional'nogo jazyka. (azb.)

Neščimenko, Galina P., in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 219-226
3

Čím se dorozumíváme. (Národní jazyk a jeho útvary)

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Čeština našich dní, Úvaly, Jinan ; 1996, s. 7-9
4

Osudy českého a slovenského spisovného jazyka v jazykové situaci rakousko-uherské monarchie v letech 1848 až 1918

Gladrowová, Anneliese, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 9-17.
5

Naše víra v českou řeč

Durych, Jaroslav, in: Sborník '97, Liberec, Technická univ. ; 1997, s. 133-136
6

Něco o národu a jazyku

Stich, Alexandr, in: Lidové noviny (Praha), 8, č. 69, 1995, s. 8., 22.3.1995
7

Jazyková situace na území ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR

Kořenský, Jan, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 15-19
8

The present-day situation of Czech

Daneš, František, in: Il Jornadas Andaluzas de Eslavística : Ponencias y comunicaciones, Granada, Univ. de Granada ; 1996, s. 70-74
9

Umíme správně česky?

Zíková, Hana, in: Lidová demokracie (Praha), 1994, 2.7.1994
10

"Aby všickni jazyk ve vážnosti měli...". Téma národ

Stich, Alexandr, in: Lidové noviny (Praha), 1997, (25. 1.)