Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID2011CZ102046
Author(s)Baisa, Vít
Title

Valency frames of polysemous and homonymous verbs in VerbaLex

PublishedRASLAN 2010 : Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, Karlova Studánka, Czech Republic, December 3–5, 2010. Proceedings, Brno, Tribun EU 2011, s. 9-14
Languageeng
Classification (CZ)Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Classification (EN)Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Subjectsslovesa; valence; čeština; polysémie; homonymie; zpracování počítačové; korpusy
Subjects (DE)Verben; Valenz (Wertigkeit); Tschechisch; Computerverarbeitung; Korpora
NotePodle sb. Korpusová lingvistika Praha 2011. 3: Gramatika a značkování korpusů, 2011, s. 120
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/102046
PURLCitation link