Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1998CZ011369
Author(s)Hajičová, Eva; Partee, Barbara H.; Sgall, Petr
Title

Topic-Focus Articulation, Tripartite Structures, and Semantic Content

Place/Publ.Dordrecht: Kluwer
Year1998
Pages216 s.
Languageeng
ISSN0-7923-5289-0
Classification (CZ)Syntax (slovní, větná, souvětná)
Sémiotika. Obecná sémantika
Classification (EN)Syntax
Semiotics. General semantics
Subjectssyntax; členění větné aktuální; sémantika; jádro; teorie lingvistické
Subjects (DE)Syntax (Satzlehre); Aktuelle Satzgliederung; Semantik; Linguistische Theorien
ReviewPeregrin, Jaroslav, Journal of Pragmatics 2002, 34, č. 3, s. 331-334.
NoteVýsledky bádání o vztahu jádra výpovědi a syntaktických a sémantických struktur věty. Teorie pražské školy (E. Hajičová, P. Sgall) a formálních sémantických tradic (reprezentovaných B. Parteeovou)
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11369
PURLCitation link