Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001593
Author(s)Peregrin, Jaroslav
Title

Topic and focus in a formal framework

PublishedDiscourse and Meaning : Papers in Honor of Eva Hajičová, Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 235-254
Languageeng
Classification (CZ)Syntax (slovní, větná, souvětná)
Classification (EN)Syntax
Subjectsjádro výpovědi; téma; členění větné aktuální; negace; Pražský lingvistický kroužek
Subjects (DE)Thema; Aktuelle Satzgliederung; Prager sprachwissenschaftlicher Kreis
NotePřehled různých možností formálního popisu tématu a jádra výpovědi se zvláštním zřetelem k pojetí aktuálního členění v PLK
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1593
PURLCitation link