Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000240
Author(s)Dressler, Wolfgang U.
Title

Die ersten Stufen des Erwerbs der slowenischen Flexion. Eine Fallstudie

PublishedTravaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 249-260
Languageger
Classification (CZ)Slovinština
Pedolingvistika
Classification (EN)Slovenian
Child language
Subjectsřeč dětská; morfologie; flexe; slovinština
Subjects (DE)Kindersprache; Morphologie; Slowenisch
NoteVýzkum dětského jazyka zaměřen na vznik morfologického systému a jeho osvojování v raném dětském věku; slovin. materiál
Mediumarticle
Holdings (in Germany)ZDB-Katalog
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/240
PURLCitation link