Портал славістики


[root][biblio]

Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000202
Author(s)Pumprla, Václav
Title

Názory českých osvícenců na J. A. Komenského

PublishedFrantišek Martin Pelcl : Sborník příspěvků z odborného semináře. [Sv.] 2, Rychnov n. Kněžnou, Městský úřad ; 1995, s. 39-41
Languagecze
Classification (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Classification (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
SubjectsKomenský, Jan Amos; Dobrovský, Josef; Pelcl, František Martin; Palacký, František; Bayle, Petr
NoteNázory obrozenců na JAK byly ovlivněny nepříznivým soudem Petra Bayla (Dictionnaire historique et critique, vyd. 1695-7, Rotterdam), proto oceňovali pouze jeho přínos pro český jazyk. Teprve F. Palacký hodnotí význam Komenského v úplnosti a správně
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/202
PURLCitation link

More like this:

Jazyk českých spisů J. A. Komenského / Kučera, Karel
Nejčastější slova v českých spisech J. A. Komenského / Kučera, Karel
K přirovnáním v českých spisech J. A. Komenského / Michálek, Emanuel
Jazykové učebnice J. A. Komenského / Kvítková, Naděžda
Osobnost a dílo J. A. Komenského / Mothejzíková, Jarmila
J. A. Comenii Opera omnia - Dílo J. A. Komenského. Několik poznámek k charakteru edice / Steiner, Martin
Paralelismus a chiasmus v raných českých spisech J. A. Komenského / Hubáček, Josef