Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000043
Author(s)Sedláček, Miloslav
Title

Dvě kapitolky z formálního tvarosloví češtiny

PublishedNaše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 74-79
Languagecze
Classification (CZ)Morfologie
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Classification (EN)Morphology
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Subjectsmorfologie; genitiv; maskulina; disimilace samohlásek; dativ; neutra; čeština
Subjects (DE)Morphologie; Tschechisch
NoteSkloňování vlastních jmen muž. život. na -es, -as a dativ pl. u neuter
Mediumarticle
URLnase-rec.ujc.cas.cz (homepage) ab Vol. 1, Iss. 1 (1917) bis Vol. 90, Iss. 5 (2007)
Holdings (in Germany)see in EZB-Opac
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/43
PURLCitation link