Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ011934
Author(s)Šołta, Jan
Title

Terminologija za předmjet biologija

PublisherLND
Year1993
Pages143 s.
Languagewen
Classification (CZ)Lužická srbština
Praktické mluvnice, učebnice, slovníky aj.
Classification (EN)Sorbian
Practical grammars, textbooks, dictionaries, etc.
Subjectssrbština lužická; terminologie; biologie; němčina; slovníky
Subjects (DE)Terminologie; Deutsch; Wörterbücher
ReviewMudra, Jiří Česko-lužický věstník 1994, 4, č. 6, s. 44-45.
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/11934
PURLCitation link