Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1993CZ001354
Author(s)Kresin, Susan C.
Title

Stylistic variation in the use of "ten"

PublishedVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 111-123
Languageeng
Classification (CZ)Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Classification (EN)The style of particular literary forms
Czech verbal communication and sociolinguistics
Subjectsspisovnost; nespisovnost; čeština obecná; varianty; stylistika; čeština
Subjects (DE)Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Gemeintschechisch; Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Tschechisch
NoteZkoumá stylistické varianty užití českého zájmena "ten", materiál z české literatury (příklady z Kundery, Kohouta a Hrabala)
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Holdings (in Germany)in KVK prüfen [isbn]
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1354
PURLCitation link