Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ012105
Title

Brižinski spomeniki. Znanstvenokritična izdaja

Place/Publ.Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Year1992
Pages200 s.
Languageslv
Classification (CZ)Slovinština
Časopisy a sborníky vydané v zahraničí
Classification (EN)Slovenian
Foreign periodicals, etc.
SubjectsFrizinské památky; slovinština; sborníky
Subjects (DE)Slowenisch; Sammelbände
ReviewJ. Pnk. Český časopis historický 1996, 94, č. 1, s. 137-138.
Mediumbook
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/12105
PURLCitation link