Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ001017
Author(s)Čejka, Mirek
Title

Hodnota a význam Miklošičovy studie o negaci ve slovanských jazycích

PublishedMiklošičev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28. junija 1991, Ljubljana, Filozofska fakulteta Univerza v Ljubljani 1992, s. 255-262
Languagecze
Classification (CZ)Mluvnická stavba jazyka
Dějiny lingvistické práce v zahraničí
Classification (EN)Grammatical structure of language
History of linguistics abroad
Subjectsjazyky slovanské; Miklošič, Franc; negace
Subjects (DE)Slawische Sprachen
NoteF. Miklošič, Die Negation in den slavischen Sprachen, Wien 1869, 30 s.
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1017
PURLCitation link