Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1992CZ000378
Author(s)Bystřina, Otakar
Title

Jak se naši škádlívali

PublishedMalovaný kraj, 28, č. 1, 1992, s. 12-13
Languagecze
Classification (CZ)Dialektologický materiál
Materiálové příspěvky antroponomastické
Classification (EN)Dialectological material
Material contributions to anthroponomastics
Subjectspřezdívky; nářečí moravská; čeština; antroponyma
Subjects (DE)Tschechisch; Personennamen
NoteSbírka přezdívek a nářečních škádlivek z okolí Uher. Hradiště
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/378
PURLCitation link