Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Starý, Zdeněk provides 22 hits
1

The forbidden fruit is the most tempting or why there is no Czech sociolinguistics

Starý, Zdeněk, in: Varieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 79-95
2

Jazykověda a teorie jazykové kultury

Starý, Zdeněk, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 60-65
3

K referátu a diskusnímu příspěvku F. Daneše

Starý, Zdeněk, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 93-94
4

Psací soustavy a česká jota s ypsilonem

Starý, Zdeněk, in: Přednášky z 32. běhu LŠSS [PřednLŠSS 32], Praha, Karolinum ; 1992, s. 81-100
5

Functionalism as a limitation

Starý, Zdeněk, in: Jan Mukařovský and the Prague School, Potsdam, Univ. Potsdam ; 1999, s. 190-199
6

A propos Pavel Novák

Starý, Zdeněk, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 317-320
7

Funkcionalismus jako omezení

Starý, Zdeněk, in: Český jazyk a literatura, 40, č. 2-3, 1992, s. 148-158
8

"Národní úděl"- fantóm teorie české jazykové praxe

Starý, Zdeněk, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 83-104
9

Functionalism as limitation

Starý, Zdeněk, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 58 s.
10

A propos Pavel Novák po deseti letech

Starý, Zdeněk, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 2, 2002, s. 153-155