Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Okrouhlíková, Lenka provides 12 hits
1

Český znakový jazyk a postavení neslyšících lidí v České republice

Okrouhlíková, Lenka, in: Speciální pedagogika, 25, č. 3, 2015, s. 278-298
2

Znaky pro barvy v českém znakovém jazyce a jejich etymologie

Okrouhlíková, Lenka, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 1, 2016, s. 55-92
3

Slovník znakového jazyka terminologie z období těhotenství, porodu a péče o novorozence

Okrouhlíková, Lenka, in: Tlumočení - překlad, 16, č. 78, 2005, s. 11 [2117]
4

Kurz české znakové řeči

Okrouhlíková, Lenka, in: INFO Zpravodaj, 11, č. 1, 2003, s. 6-8
5

Slovník porodnické terminologie

Okrouhlíková, Lenka, in: Ve světě sluchového postižení : Informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem, Praha, Stř. rané péče Tamtam 2005, s. 71-73
6

Z historie českého znakového jazyka - Johann Mücke a první slovníček znaků (1834)

Okrouhlíková, Lenka, in: Studie z aplikované lingvistiky, 8, č. 1, 2017, s. 64-80
7

Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny

Okrouhlíková, Lenka Praha 2008
8

Notace - zápis českého znakového jazyka

Okrouhlíková, Lenka Praha 2008
9

Notace znakových jazyků

Okrouhlíková, Lenka Praha 2015
10

Notace - zápis českého znakového jazyka

Okrouhlíková, Lenka Praha 2012