Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Flegl, Pavel provides 9 hits
1

K vývoji české charakterologické terminologie

Flegl, Pavel, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 85-98
2

Experimentální studie k výzkumu lexiky v oblasti charakterových vlastností

Flegl, Pavel, in: Naše řeč, 79, č. 5, 1996, s. 238-245
3

Meinen Frauen und Männer immer dasselbe? Zu semantischen Differenzen der Sprache von Frauen und Männern

Flegl, Pavel, in: Germanoslavica, 6 (11), č. 1, 1999, s. 81-95
4

Experimentelle Studie im Bereich der somatischen Phraseologismen

Flegl, Pavel, in: Germanoslavica, 9 (14), č. 1, 2002, s. 55-68
5

Půjdu si hned koupit grepy!

Flegl, Pavel, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 20, 2010, 20.12.2010
6

Textová cvičebnice němčiny pro posluchače psychologie

Flegl, Pavel Praha 1992
7

Sprachliche und psychologische Aspekte der Charaktererschliessung und Charaktererfassung

Flegl, Pavel Praha 1997
8

Textová cvičebnice němčiny pro posluchače psychologie, sociologie, pedagogiky a andragogiky. 2., přeprac. vyd

Flegl, Pavel Praha 1999
9

Lebenspartner - Familie - Erziehung . Studie über generationsbedingte Unterschiede in der Bedeutung einiger Wörter

Flegl, Pavel, in: Germanoslavica, 16, č. 1, 2005, s. 59-68