Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for David, Jaroslav provides 75 hits
1

Toponyma v obecních kronikách obcí Květinov, Hurtova Lhota a Poděbrady (okres Havlíčkův Brod)

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 39 (1998), 1999, s. 112-129
2

Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky - kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu

David, Jaroslav, in: Studie z aplikované lingvistiky, 7, č. 1, 2016, s. 39-54
3

Co ta mexická vlna?! To si snad ze mě děláte káku?! K současnému stavu vojenského slangu a jeho vývojovým tendencím

David, Jaroslav, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 45-56.
4

Lidová etymologie a vulgarismy v toponymech

David, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 3, 2001, s. 34-39
5

Několik poznámek k toponymům odvozeným z apelativ kobyla a kůň na území Čech

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 41-42, 2001, s. 34-42
6

K lokalizaci několika zaniklých osad na česko-moravském pomezí (Plechácko, Kuděrovsko, Raškov, Touškov, Mittelberg)

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 41-42, 2001, s. 43-49
7

Odraz těžby a zpracování rud, především stříbra, v toponymii užšího Havlíčkobrodska

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 43, 2002, s. 7-18
8

Sborník havlíčkobrodské společnosti pro povznesení regionálně-historického povědomí

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 43, 2002, s. 116-118
9

Petr Dolan, Paula Wild a ti druzí (nejen o jménech pornohvězd)

David, Jaroslav, in: Jazykovědné aktuality, 40, č. 1-2, 2003, s. 34-41
10

Blondacekhodonin a slecinka.z.hk (toponymum v nicku)

David, Jaroslav, in: Acta onomastica, 47, 2006, s. 151-157