Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Blažek, Václav provides 354 hits
1

Indoevropské osobní zájmeno. Vnitřní struktura a vnější paralely

Blažek, Václav, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 96-105
2

Psl. *kъpъ "vulva" v toch. *kwip- "hanba" - specifická slovansko-tocharská izoglosa?

Blažek, Václav, in: Slavia, 61, č. 2, 1992, s. 193-195
3

Slavic-Tocharian isoglosses 1, 2

Blažek, Václav, in: Tocharian and Indo-European Studies (Reykjavík), 5, 1991, s. 123-128, 129-133
4

Emotions in Nostratic lexicon

Blažek, Václav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 41, č. A 40, 1992, s. 135-146
5

Indo-European "apple(s)"

Blažek, Václav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 15-20
6

Indo-European "lamb"

Blažek, Václav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 9-13
7

Elephant, hippopotamus and others: some ecological aspects of the Afroasiatic homeland

Blažek, Václav, in: Asian and African Studies (Bratislava), 3, č. 2, 1994, s. 196-212
8Blažek, Václav, in: Perspektiven afrikanistischer Forschung : Beitrage zur Linguistik, Ethnologie, Geschichte, Philosophie und Literatur. 10. Afrikanistentag, Zmürich, 23.-25. September 1993, Köln : Köppe, 1994, s. 69-72
9

Berber numerals

Blažek, Václav, in: Archív orientální, 66, č. 2, 1998, s. 149-168
10

Saharan numerals

Blažek, Václav, in: Archív orientální, 65, č. 2, 1997, s. 159-170