Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Актуальные проблемы лексикологии, включая этимологию, и словообразования в формальном и семантическом планах и в синхроническом и диахроническом аспектах provides 44 hits
1

Das Litauische Statut von 1529 : (Bemerkungen zur historischen Orthographie und Phonetik der altweissrussichen Rechtssprache)

Bieder, H. - Wiener slavistisches Jahrbuch : Beiträge österreichischer Slavisten zum VII. Internationalen Slavistenkongress Warschau 1973 (1973), 111-127
2

I.G. Sparvenfeľd i jego leksikografičeskije raboty

Birgegård, U. - Scando-Slavica (1973), 135-141
3

Anamastyčnyja slovaŭtvaraľnyja elementy va ŭschodne- i zachodneslavjanskich movach : (adantrapanimičnyja ajkonimy)

Biryla, M. V.; Lemcjuhova, V. P. - 1973, 61 s.
4

Prasłowiańskie prefiksy imienne pa-, pra-, so-, o- w języku serbsko-chorwackim

Boryś, W. - Rocznik slawistyczny 34 (1973) 1, 69-81
5

Lexikálny pohyb v tzv. blízko príbuzných jazykoch

Budovičová, V. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 271-278
6

Effects of Etymological Reinterpretation Upon the Lexical System of a Language

Cienkowski, W. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4, Językoznawstwo (1972), 139-141
7

Zalogăt kato gramatična i leksikografska problema

Čolakova, Kr.; Ivanova, K. - Slavjanska filologija (1973), 167-181
8

Izučenije istorii slovarnogo sostava jazyka po dannym delovoj pis’mennosti

Derjagin, V. Ja. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 142-152
9

Tipologija flektivnoj osnovy v slavjanskich jazykach

Ďurovič, L. - Scando-Slavica (1973), 225-243
10

Status a funkce tzv. kmenotvorné přípony slovesné v slovanském tvoření slov : (v pohledu diachronním a synchronním)

Dokulil, M. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 241-249