Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku provides 8 hits
1

Slovotvorná problematika v 4. zv. lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (Poľnohospodárstvo)

Ferenčíková, Adriana - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 43–81
2

Frazeologické aspekty bulharsko-slovenského slovníka

Košková, Mária - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 123–134
3

Narativy s veľkomoravskou tematikou v kolektívnej historickej pamäti Slovákov

Hlôšková, Hana - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 135–154
4

Kánonické a nekánonické obrazy a ľudová religiozita v prozaickom folklóre slovensko-ukrajinských pohraničných oblastí

Žeňuchová, Katarína - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 155–170
5

Listy Jána Kollára

Brtáňová, Erika; Hučková, Dana; Vaneková, Oľga; Mezeiová, Adelaida; Mezeiová, Adelaida; Mezeiová, Adelaida; Mezeiová, Adelaida; Mezeiová, Adelaida - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 195–222
6

Patrocíniá chrámov byzantského obradu na Slovensku a ich ikony

Grešlík, Vladislav - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 171–193
7

Slovenská onomastika v rokoch 1990–2010

Krško, Jaromír - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 223–233
8

Latinská kultúra v období národného obrodenia (1780–1848) : náčrt nového prístupu ku kľúčovému obdobiu slovenských dejín

Zavarský, Svorad - XV. medzinárodný zjazd slavistov v Minsku : príspevky slovenských slavistov (2013), 95–104