Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for U0500 provides 12 hits
1

Úloha folklóru v současném literárním vývoji

Sirovátka, O. - Československá slavistika 1983. Literatura, folklór (1983), 231-241
2

Úloha slovesné prefikace ve staré češtině a její vývoj

Šlosar, Dušan - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 161-167
3

Úloha principu sémantických paralel v etymologickém výzkumu

Karlíková, Helena - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 77 (2008) 1/3, 85–92
4

Úloha medzislovanských vzťahov vo vývine novšej slovenskej literatúry

Mráz, A. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 345-356
5

Úloha řecko-slovanské analogie ve vrcholném období českého obrození

Macura, Vladimír - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 131-137
6

Úloha národní umělecké literatury ve vývoji slovanskych spisovných jazyků

Horálek, K. - Československé přednášky pro IV. mezinarodní sjezd slavistů v Moskvě (1958), 419-422
7

Úloha jazykové intervence v období formování spisovné bulharštiny v porovnání s češtinou

Gladkova, Hana - Česká slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 119-127
8

Súčasná jazyková situácia a aktuálne úlohy jazykovej kultúry v Slovenskej republike

Kačala, Ján - Kultúra slova : časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 27 (1993) 11/12, 321-327
9

Úloha slovanství v dějinách narodně osvobozovacího hnutí českého národa XIX. století

Kudělka, Milan; Švankmajer, Milan; Hostička, Vladimír; Šťastný, Vladislav; Šťastný, Vladislav; Šťastný, Vladislav; Šťastný, Vladislav; Šťastný, Vladislav - Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 475-483
10

Individuální sloh spisovatele, jeho vznik a vývoj a jeho úloha ve vývoji literatury i spisovného jazyka

Mukařovský, J. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 277-285