Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for P1840 provides 15 hits
1

Le passage de g à h et le groupe zg

Decaux, É. - Revue des études slaves 34 (1957) 1/4, 46-50
2

The Dialect of Ostrovcy in the Pskov Oblast

Honselaar, Zep - Dutch Contributions to the Twelfth International Congress of Slavists : Cracow, August 26 - September 3, 1998 : Linguistics (1998), 283-307
3

Polska powieść XIX wieku w kontekście europejskim

Kulczycka-Saloni, Janina - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 105-116
4

Un poète „slavo-roumain“ : Georges Pešacov

Velichi, Constantin N. - Romanoslavica (1968), 353-395
5

Rising pitch accents in Russian intonation: an experiment

Odé, Cecilia - Dutch Contributions to the Tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 14-22, 1988 : Linguistics (1988), 421-435
6

O pojęciach nominalizacja i sentencjalizacja i ich przydatności w opisie języka

Topolińska, Zuzanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 437-442
7

Polska powieść osiemnastowieczna i jej związki z literaturą rosyjską

Libera, Zdzisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 95-103
8

Die Belagerung der Stadt Pskov in der russischen und polnischen historiographischen Literatur

Woldan, Alois - Wiener Slavistisches Jahrbuch (1997), 259-271
9

Rosyjska powieść radziecka lat trzydziestych w kręgu problematyki i poetyki Lwa Tołstoja

Poźniak, Telesfor - Slavia Orientalis 27 (1978) 1, 87-93
10

The Expression of Future Tense in the Phrasebook of Tönnies Fenne (Pskov, 1607) : a Philological Approach

Hendriks, Pepijn - Dutch Contributions to the Fourteenth International Congress of Slavists : Ohrid, September 10–16, 2008 : Linguistics (2008), 259–278