Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for N6827 provides 15 hits
1

Dobrovský, Schlözer a Nestor

Pražák, Richard - Československá slavistika. 1988, Lingvistika, historie (1988), 287-295
2

Nejstarší slovanské osídlení Moravy

Jelínková, Dagmar - XIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride : príspevky slovenských slavistov (2008), 267–297
3

Potrzeby i zadania nazwotwórstwa w toponimii słowiańskiej

Borek, H. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Językoznawstwo : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 51-62
4

K charakteristice nejstarších evang. rukopisů staroslověnských

Vajs, J. - Byzantinoslavica 5 (1933/1934), 113-119
5

Archeologické doklady k najstaršiemu slovanskému osídleniu Slovenska

Fusek, Gabriel - Slavica slovaca 28 (1993) 1/2, 30-35
6

Z problematyki najstarszych podziałów Słowiańszczyzny (słowiańska oboczność o-: (j)e-)

Popowska-Taborska, H. - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 6, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna : prace na IX Międzynarodowy kongres slawistów w Kijowie 1983 (1983), 313-319
7

Větná struktura v nejstarších fázích slovanských jazyků

Havránek, B. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 5-13
8

Byzantský model a původní prvky v nejstarší slovanské hagiografii

Vavřínek, Vladimír - Československá slavistika. 1988, Literatura, folklór (1988), 15-26
9

Romantičeskije elementy i nastrojenija v lirike russkich poetov načala XX veka

Şoptereanu, V. - 1973, 25 s.
10

Starozákonní citáty v kodexu Supraslském ve srovnání s nejstaršími docho¬vanými parimejníky

Švábová, Jana - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 63 (1994) 2, 207-218