Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID7129
Author(s)Dorovský, Ivan
Title

O některých otázkách balkánského, karpatsko-balkánského a pontského meziliterárního a obecně kulturního procesu

PublishedČeská slavistika 2008 : vychází k 14. mezinárodnímu kongresu slavistů Ochrid, Makedonie, 2008 (2008), 37–49
EditorIvo Pospíšil, Miloš Zelenka (ed.)
PublisherAcademicus
Classifisation (EN)Literature, Culture And Folklore
Comparative Studies, Genology and Slavic Literatures.
Classifisation (RU)Литература, Культура и Фольклор
Компаративистика, жанрология и славянские литературы.
Classifisation (CZ)Literatura, Kultura а Folklór
Komparatistika, genologie a slovanské literatury.
SoundexN6427; O0284; B1546; K4718; B1546; P1688; M6852; O0186; K4527; P1788
Typeperiodical
VolumeXIV (2008)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link