Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID7009
Author(s)Jankovič, Ján
Title

Adaptabilita poézie hviezdneho obdobia

PublishedXIV. medzinárodný zjazd slavistov v Ochride : príspevky slovenských slavistov (2008), 85–108
Editorved. red. a ed. Peter Žeňuch
PublisherSlovenský komitét slavistov; Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Classifisation (EN)Literature, Culture And Folklore
The Role of Enlightenment Ideas in the National-Awareness Process of the Slavic Nations.
Classifisation (RU)Литература, Культура и Фольклор
Роль идей Просвещения в становлении национального самосознания славянских народов.
Classifisation (CZ)Literatura, Kultura а Folklór
Úloha osvícenských myšlenek v národně uvědomovacím procesu slovanských národů.
SoundexA0212; P1800; H0826; O0121
Typeperiodical
VolumeXIV (2008)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link