Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for Kultur und Kunst provides 9430 hits
1

Awstralski domoródny wuměłc w jastwje

in: Rozhlad. Budyšin, 9, 1959, 5. - s. 153-154
2

Chinske sćěnowe mólby

in: Rozhlad. Budyšin, 10, 1960, 5. - s. 157-158
3

Dźiwadło we słužbje přećelstwa mjez ludami

in: Rozhlad. Budyšin, 9, 1959, 9. - s. 284
4

Konferenca wo socialistiskim realizmje

in: Rozhlad. Budyšin, 9, 1959, 5. - s. 154
5

Wo Moskowskej wustajency socialistiskeho wuměłstwa

Mětšk, Frido - in: Rozhlad. Budyšin, 9, 1959, 4. - s. 125-127
6

Njedostatki w južnosłowjanskim wudawaćelstwje knihow

in: Rozhlad. Budyšin, 10, 1960, 9. - s. 283-284
7

Pohódnosćenje wustajeńcy wuměłstwa socialistiskich krajow w Moskwje

in: Rozhlad. Budyšin, 9, 1959, 5. - s. 154-155
8

Štó ze swojetskich wuměłcow a spisowaćelow je lětsa dóstał Leninske myto?

in: Rozhlad. Budyšin, 9, 1959, 5. - s. 154
9

Tworjace wuměłstwo Indianow

in: Rozhlad. Budyšin, 9, 1959, 9. - s. 285
10

Zběžkarjenje přećiwo abstraktnemu wuměłstu w Americe

in: Rozhlad. Budyšin, 10, 1960, 10. - s. 317-318