Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for Nowa doba provides 10177 hits
1

Bibliografija Hornjeje Łužicy

in: Nowa doba. Budyšin, 4, 1950, 12
2

Ze stawiznow Budyskich knihownjow

Wićaz, P. - in: Nowa doba. Budyšin, 4, 1950, 20
3

Zemjepisny słowničk : města a wsy Budyskeho wokrjesa

in: Nowa doba. Budyšin, 2, 1948, 7-(04.02...)9
4

List z hole

Haša, W. - in: Nowa doba. Budyšin, 2, 1948, 8
5

Holanska wjeska ze słomjanymi třěchami

Lubin, Jan - in: Nowa doba. Budyšin, 3, 1949, 96
6

Pisane wobrazki ze Sakskeje

Aleksandr - in: Nowa doba. Budyšin, 3, 1949, 51, (07.05.)52
7

Zasowidźenje ze serbskej holu

Komorowčan - in: Nowa doba. Budyšin, 4, 1950, 81
8

Što budźe z Błótami?

Kronig - in: Nowa doba. Budyšin, 4, 1950, 94
9

Juhosłowjanske siluety

Brězan, Jurij - in: Nowa doba. Budyšin, 1, 1947, 33 - (20.12.)35
10

Słowjeńska

Erenburg, Ilja - in: Nowa doba. Budyšin, 2, 1948, 6