Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for W0816 provides 1168 hits
1

43 nowych wučbnicow a wučbnych materialow z LND

Budarjowa, Ludmila - in: Serbske Nowiny. Budyšin, 2, 1992, 158
2

Stawizny serbskich wučbnicow abo naše stawizny we wučbnicach

Hančka, G. - in: Nowa doba. Budyšin, 33, 1979, 47, Př
3

Jěd we wječornoněmskich wučbnicach

Rajš, Franc - in: Nowa doba. Budyšin, 17, 1963, 93
4

Zwěsćenje : wučbna hra

Baierl, Helmut - Budyšin, 1960, 26 s.
5

Wosebny zajm jo był teke za dolnoserbsku rěc

M. H. - in: Nowy Casnik. Chóśebuz, 34, 1982, 30
6

Wo wuznamnymaj wosobinomaj

Vacek, J. - in: Rozhlad. Budyšin, 43, 1993, 4. - s. 151
7

Nowa wucbnica «Dolnoserbski 2»

Hustetowa, Ingrid - in: Serbska šula. Budyšin, 53, 2000, 4. - s. 85-86
8

Liču sobu! : wučbnica za 1. lětnik

Weberowa, Borbora [přeł.]; Binder, Eberhard [Il.]; Wieland, Karl-Heinz - Budyšin, 1997, 119 s. : il., 4 přił.
9

Liču sobu! : wučbnica za 2. lětnik

Heelemannowa, Daniela [přeł.]; Storch, Sybille [Il.] - Budyšin, 1997, 112 s. : il., 4 přił.
10

Liču sobu! : wučbnica za 3. lětnik

Korjenkec, Rejza [přeł.]; Knebel, Katharina [Il.] - Budyšin, 1997, 128 s. : il., 4 přił.