Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for J0150 provides 170 hits
1

Na jubileju

in: Nowa doba. Budyšin, 25, 1971, 287, Př
2

Jubilejej

Měrćinowa, Marija - in: Rozhlad. Budyšin, 47, 1997, 12. - s. 441
3

Meja : za jubilej 70. lět załoženja

Nowak, Józef - in: Rozhlad. Budyšin, 15, 1965, 8. - s. 229
4

Jubilej w Chrósćicach

in: Nowa doba. Budyšin, 17, 1963, 234
5

Jubilej »Meje« z prapremjeru

Kola, Cyril - in: Nowa doba. Budyšin, 19, 1965, 203
6

Jubilej w Mužakowje

in: Katolski Posoł. Budyšin, 1960, 3
7

Lute jedynki za jubilej

Völkel, Měrćin - in: Nowa doba. Budyšin, 25, 1971, 240
8

Konferenca k jubilejej LND

MV - in: Rozhlad. Budyšin, 28, 1978, 7/8. - s. 296-297
9

Rozpominanje k jubilejej

Pětř, Kurt - in: Nowa doba. Budyšin, 30, 1976, 8, Př
10

Jubilej w Nosaćicach

L. - in: Pomhaj Bóh. Budyšin, 29, 1979, 10