Портал славистики


Subject Gateway Slavistics

The Subject Gateway Slavistics (Slavistics Guide) covers relevant online resources. All resources are indexed according to bibliographic and librarian standards (Dublin Core, Dewey Decimal Classification, Basisklassifikation, subject headings). The list with the subject headings is located here. The newest online source are available as rss RSS-Feed.

ID65516
Title

Kamunikat

URLhttp://kamunikat.org
Author(s)Беларускае Гістарычнае Таварыства [Belaruskae Histaryčnae Tavarystva]: BY
Іванюк, Яраслаў [Ivanjuk, Jaraslaŭ]
DescriptionWeißrussische Internet-Bibliothek bietet umfangreiche Informationen und Volltexte zu und über Weißrussland.
Datecreated: 05-05-2009, last updated: 09-04-2019
Language(s)Weißrussisch (bel)
Subject headingsWeißrussland ; Kultur ; Geschichte
ClassificationKultur- und Mentalitätsgeschichte (306.09)
Weißrussland (947.8)
BKKulturgeschichte (15.07)
Ostslawische Sprachen und Literaturen: Sonstiges (18.54)
Dokument typePortale, Virtuelle Bibliotheken und Fachinformationsführer
Web Portals, Virtual Libraries, Subject Gateways
KeywordsКамунікат, Беларускае Гістарычнае Таварыства, Беларусь, Беласток, беларуская мова, гісторыя Беларусі, культура Беларусі, этнаграфія Беларусі, беларуская літаратура, беларуская паэзія, беларускія слоўнікі, беларуская кніга, правы чалавека ў Беларусі, Беласточчына, Падляшша, беларусы, беларусы ў Польшчы, беларуская меншасьць, Абажур, ARCHE, Асамблея, Belarus Headlines, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларус, Беларускія Ведамасьці, Беларусы ў свеце, Ведамасьці, Герольд Litherland, Гістарычны Альманах, Дзедзіч, Навіны для Беларусі, Ніва, Палітычная сфера, Pater Noster, Права на волю, Правінцыя, Праўнік, Pro Nobis, Свабода, Студэнцкая думка, Czasopis, Akcent Białoruski, Год Беларускі, Annus Albaruthenicus, Беларускі Гістарычны Аглад, Беларус, Белорусский Сборник, Беларусы ў свеце, Бельскі Гостінэць, Дзеяслоў, Druvis, Запісы БІНіМ, Зямля N, Калосьсе, КРАЙ-KRAJ, Паміж, pARTisan, Рэзыстанс, Свабода, Спадчына, Тэрмапілы, Terra Alba, Terra Historica, Філяматы, Фрагмэнты, Шуфляда
PURLCitation link