Портал славістики


[root][dbs]

Subject Gateway Slavistics

The Subject Gateway Slavistics (Slavistics Guide) covers relevant online resources. All resources are indexed according to bibliographic and librarian standards (Dublin Core, Dewey Decimal Classification, Basisklassifikation, subject headings). The list with the subject headings is located here. The newest online source are available as rss RSS-Feed.

ID64952
Title

Vasisdas - świeże słowa

URLhttp://www.vasisdas.pl
Author(s)Müldner-Nieckowski, Piotr
DescriptionDie Webseite bietet ein Nachschlagewerk zu Neologismen und Archaismen in der polnischen Sprache.
Datecreated: 05-05-2009, last updated: 15-08-2012
ScreenVasisdas - świeże słowa
Language(s)Polnisch (pol)
Subject headingsPolnisch ; Sprache ; Wortschatz
ClassificationSprache (400)
Polen (943.8)
BKLexikologie (17.59)
Polnische Sprache und Literatur (18.58)
Dokument typeThematische Websites
Topical Websites
Keywordsneologizmy, slang
PURLCitation link

More like this:

Pravidla.cz: Pravidla českého pravopisu / Zásobování a.s.
Mały ortograficzny słownik skrótów języka polskiego / Piotr Müldner-Nieckowski,Piotr
Polszczyzna
Zasoby leksykalne IFP U.Wr.: Słowniki / Pawłowski, Adam
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk / Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków
Vollständiges Deutsches und Polnisches Wörter-Buch, welches die gebräuchlichsten Wörter und Redens-Arten, auch vornehmsten Kunst und Handwerks-Wörter enthält, als M. A. Trotzens, Polnischen Wörter-Buches letzter Theil; herausgegeben durch Stanislaus Nałęcz Moszczenski = Zupełny Niemiecki y Polski Mownik, maia̧cy naywięcey zażywane słowa y zwykłe Mowienia-kszałty, tudzież przednieysze słowa w Sztukach y Rzemiesłach, iako Ostatnia Część Polskiego Mownika P. M. A. Trotza. Wydany przez Stanisława Nalęcza Moszczeńskiego / Trotz, Michał Abraham
Дар слова - Проективный лексикон Михаила Эпштейна / Эпштейн, Михаил