Портал славистики


Kempgen's linguistic bibliography

This Linguistic Bibliography contains about 17.000 records relating to Slavic Linguistics and Slavic Culture with focus on East- and South Slavic Regions. The list of subjects is located here.

?
Your search for P1718 provides 98 hits
1

Hrvatski pravopis

Babić, S.; Finka, B.; Moguš, N. - Zagreb, 1971
2

Russkoe pravopisanie. Izd. 2

Šapiro, A.B. - Moskva, Izd. AN SSSR, 1961
3

Russkoe pravopisanie

Grot, J.K. - Moskva, 1900
4

Russkoe pravopisanie

Šapiro, A.B. - Moskva, 1951
5

Slavjanskoe pravopisanie v X - XII vv

Durnovo, N.N. - in: Slavia (1933) 1-2
6

Slovenski Pravopis

Ljubljana, 2001, 1805 p.
7

Vostočnoslavjanskoe pravopisanie XI-XIII veka

Živov, V.M. - Moskva, Institut russkogo jazyka im. V.V. Vinogradova RAN, 2006, 312 p.
8

Pravopis na makedonskiot literaturen jazik so pravopisen rečnik

Skopje, Prosvetno delo, 1970, 610 p.
9

Borba za săvremenen pravopis (1921-1923). Prinos kăm istorijata na bălgarskija pravopis

Teodorov-Balan, A. - Sofija, 1924, 48 p.
10

Rat za srpski jezik i pravopis

Daničić, Đ. - Budim, 1847