Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

1Čeština pro cizince: chybí jasný směr
Slezáková, Markéta; Günter, Vladislav, in: Lidové noviny, 23, 2010
2Stát školám nepomáhá
Vidlák, Milan, in: Lidové noviny, 23, 2010
3Jazyková ordinace Hledá se pražský fialovoprdelník
Tuček, Ondřej, in: Tuček, Ondřej: Jazyková ordinace, in: Lidové noviny, 23 (2010), 23, 2010
4Ruština na ústupu. Předběhne ji bengálština?
Procházková, Petra, in: Lidové noviny, 23, 2010
5The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World
Nekvapil, Jiri Ed. by Ball, Martin J. London 2010
6Lingvistická antropologie Jazyk, mysl a kultura
Pokorný, Jan Praha 2010
7Kde se vzal název Amerika
Mojdl, Lubomír, in: Lidové noviny, 2010
8Rétorika Vážnost mluveného slova. 2., aktualiz. vyd
Buchtová, Božena Praha 2010
9Jazykový mišmaš v Kafkově rodině
Čermák, Josef, in: Lidové noviny - příl. Orientace, 23, 2010, 27
10Osmý pasažér
Shorf, David, in: Lidové noviny - příl. Pátek, 23, 2010, 4

Čeština pro cizince: chybí jasný směr

Stát školám nepomáhá

Jazyková ordinace Hledá se pražský fialovoprdelník

Ruština na ústupu. Předběhne ji bengálština?

The Routledge Handbook of Sociolinguistics Around the World

Lingvistická antropologie Jazyk, mysl a kultura

Kde se vzal název Amerika

Rétorika Vážnost mluveného slova. 2., aktualiz. vyd

Jazykový mišmaš v Kafkově rodině

Osmý pasažér