Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

31Report on Valdrová, Jana; Knotková-Čapková, Blanka; Paclíková, Pavla: Kultura genderově vyváženého vyjadřování, MŠMT, Praha, [2009]
Uličný, Oldřich, in: Lidové noviny, 23, 2010
32Nultá léta
Neff, Ondřej, in: Lidové noviny, 23, 2010
33V muzeu jazykových vykopávek
Valdrová, Jana, in: Lidové noviny, 23, 2010
34Jaké hlavy, takový jazyk
Šlosar, Dušan, in: Mladá fronta Dnes, 2010, 13
35Jazyková ordinace Suverenita plyšového kance
Tuček, Ondřej, in: Tuček, Ondřej: Jazyková ordinace, in: Lidové noviny, 23 (2010), 23, 2010
36Josefů v Česku pomalu ubývá, stále jsou ale silní
Nekola, Ondřej, in: Metro, 2010, 55, 18
37Romština ve školách? Určitě ano!
Holomek, Karel, in: Lidové noviny, 23, 2010
38Pravda a metoda 1 Nárys filosofické hermeneutiky
Gadamer, Hans-Georg Přel. Mik, David Praha 2010
39Pište správně česky Poradna šílených korektorů
Behún, Dalibor; Behún, Petr Brno 2010
40Péče o jazyk a komunikaci Péče o logos jako smysluplnou řeč
Semrádová, Ilona Praha 2010

Report on Valdrová, Jana; Knotková-Čapková, Blanka; Paclíková, Pavla: Kultura genderově vyváženého vyjadřování, MŠMT, Praha, [2009]

Nultá léta

V muzeu jazykových vykopávek

Jaké hlavy, takový jazyk

Jazyková ordinace Suverenita plyšového kance

Josefů v Česku pomalu ubývá, stále jsou ale silní

Romština ve školách? Určitě ano!

Pravda a metoda 1 Nárys filosofické hermeneutiky

Pište správně česky Poradna šílených korektorů

Péče o jazyk a komunikaci Péče o logos jako smysluplnou řeč