Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

51Výuka češtiny bude zdarma pro všechny děti cizinců
pk, in: Lidové noviny, 23, 2010
52Testy z češtiny pohlídá policie
Synáčová, Jarka, in: Lidové noviny, 23, 2010
53"Čeští politici mlčí a to je zlé"
Palata, Luboš, in: Lidové noviny, 23, 2010
54Zvládnou to, ale jen do sedmi let
Matyášová, Barbora, in: Lidové noviny - příl. Akademie, 23, 2010, 27
55V jazyce je vše pro něco dobré. Po patnácti letech vychází nová česká mluvnice
Rous, Lukáš Cvrček, Václav, in: Lidové noviny - příl. Akademie, 23, 2010, 30
56Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (19-24)
Krajčovič, Rudolf, in: Kultúra slova, 44, 2010, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21-28, 82-89, 146-153, 228-236, 272-280, 337-345
57"Vychytať - vychytaný - vychytávka"
Vančová, Iveta, in: Kultúra slova, 44, 2010, 1, 38-40
58Ztraceni v překladu Mé schwyzer Sonne
Mattuš, Jan, in: Mattuš, Jan; Novotný, Robert; Flemrová, Alice: Ztraceni v překladu, in: Lidové noviny - příl. Orientace, 23 (2010), 23, 2010
59Prospěšný stereotyp
Bagge, Ilona, in: Lidové noviny, 23, 2010
60To jsou k nám hostky. Debata nad příručkou rodově korektního vyjadřování připomíná "pomlčkovou válku" Čechů a Slováků
Havlík, Martin, in: Lidové noviny - příl. Orientace, 23, 2010, 24

Výuka češtiny bude zdarma pro všechny děti cizinců

Testy z češtiny pohlídá policie

"Čeští politici mlčí a to je zlé"

Zvládnou to, ale jen do sedmi let

V jazyce je vše pro něco dobré. Po patnácti letech vychází nová česká mluvnice

Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (19-24)

"Vychytať - vychytaný - vychytávka"

Ztraceni v překladu Mé schwyzer Sonne

Prospěšný stereotyp

To jsou k nám hostky. Debata nad příručkou rodově korektního vyjadřování připomíná "pomlčkovou válku" Čechů a Slováků