Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 56.000 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2009. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

41Velká kniha českých pranostik
Sest. Müllerová, Adéla Praha 2010
42Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka: literární a jazykový experiment?
Vepřek, Miroslav, in: Bohemica Olomucensia : Symposiana, 2, 2010, 1, 52-57
43Lašský experiment Óndry Łysohorského v Rusku: z nouze ctnost
Skorvid, Sergej, in: Bohemica Olomucensia : Symposiana, 2, 2010, 1, 141-152
44České tělovědné názvosloví
Kachlík, David; Čech, Pavel; Musil, Vladimír; Báča, Václav Brno 2010
45Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku a jejich zpracování
Šipková, Milena, in: Národopisná revue, 20, 2010, 1, 73-74
46Ptačí geny objasní, jak se učíme mluvit
Petr, Jaroslav, in: Lidové noviny - příl. Akademie, 23, 2010, 31
47Nekrolog. Jaromír Povejšil (79)
Rejžek, Jan, in: Lidové noviny, 23, 2010
48Být připraven na "dys-"
Matyášová, Barbora, in: Lidové noviny - příl. Akademie, 23, 2010
49O slovech roku a filmovém veledíle
Schindler, Franz, in: Lidové noviny - příl. Orientace, 23, 2010
50Arabština a azbuka dobyly internet
in: Lidové noviny, 23, 2010

Velká kniha českých pranostik

Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka: literární a jazykový experiment?

Lašský experiment Óndry Łysohorského v Rusku: z nouze ctnost

České tělovědné názvosloví

Pomístní jména na Moravě a ve Slezsku a jejich zpracování

Ptačí geny objasní, jak se učíme mluvit

Nekrolog. Jaromír Povejšil (79)

Být připraven na "dys-"

O slovech roku a filmovém veledíle

Arabština a azbuka dobyly internet