slavistik-portal

Портал славистики


Zeitschriftendatenbank (ZDB) Slavistik

Das Modul bietet eine Übersicht über die ca. 8600 wichtigsten gedruckten Zeitschriften mit Bezug zur Slavistik. Die Zeitschriften sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet, können über die Browsing-Funktion angesteuert werden und enthalten neben detaillierten bibliographischen Informationen Angaben zum Bestandsnachweis einer jeden Zeitschrift.

Anzahl der Treffer in der Datenbank: 8597
3481La revue russe / Association Française des Russisants
3482Labirint, Ėkscentr : sovremennoe tvorcestvo i kul'tura ; literaturno-chudozestvennyj žurnal
3483Labuź : prowincjonalny okazjonalnik literacki
3484Labyrint : revue ; časopis pro literaturu, výtvarné umení, hudbu, film a pro podnikání v kulture
3485LAHOR [Elektronische Ressource] : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik / Hrvatsko Filolosko Društvo
3486Lampa : literatura, muzyka, komiks
3487Lampa i dymochod : literaturnyj žurnal
3488Lamus : pismo kulturalno-artystyczne / Klub Myśli Twórczej Lamus
3489Landek : časopis pro kulturu a emoce
3490Langenscheidt Taschenwörterbuch Polnisch [Elektronische Ressource] : Polnisch-Deutsch ; Deutsch-Polnisch
3491Langues et cultures slaves / Université de Paris Sorbonne
3492Lano
3493Lat językoznawstwa polskiego : próba bibliografii
3494Latica 081 : list mladih pisaca / izdavac Narodna Biblioteka Radosav Ljumović, Podgorica
3495Latica : književna revija mladih / izdavac Narodna Biblioteka Radosav Ljumović, Podgorica
3496Latviesu dai¸lliteratūras publikācijas Latvijas PSR periodiskajos izdevumos : bibliografisks rādītājs / Latvijas PSR Ministru Padomes Valsts Izdevniecibu, Poligrāfijas un Grāmatu Tirdzniecibas Lietu Komiteja Latvijas PSR Valsts Grāmatu Palāta
3497Latviesu folkloras un dai¸lliteratūras tulkojumi krievu valodā (izdoti PSRS, iz¸nemot LPSR) : grāmatu rādītājs / Latvijas PSR Valsts Grāmatu Palāta
3498Latviesu folkloras un dai¸lliteratūras tulkojumi PSRS tautu valodās (iz¸nemot krievu un latviesu valodās) : grāmatu rādītājs / Latvijas PSR Valsts Grāmatu Palāta
3499Latviesu folkloras un rakstnieku dai¸ldarbu tulkojumi svesvalodās : grāmatu rādītājs / Latvijs PSR Valsts Grāmatu Palāta
3500Latviesu literatūra : ... gads / Latvijas Zināt.nu Akadēmija, Literatūras, Folkloras un Mākslas Institūts