Портал славистики


Zeitschriftendatenbank (ZDB) Slavistics

The module offers about 8600 most important printed journals in Slavic Studies. The journals ordered in alphabetical order and contains bibliographical records as well as the holdings information.

Number of hits in the database: 8597
8241Z problematyki literatury i sztuki Mlodej Polski
8242Z problemów frazeologii polskiej i slowiańskiej / Polska Akademia Nauk, Komitet Slowianoznawstwa
8243Z problemów przekladu i stosunków międzyjęzykowych
8244Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego / Uniwersytet Śląski w Katowicach
8245Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego [Elektronische Ressource] / Uniwersytet Śląski w Katowicach
8246Z teorii literatury i metodologii badań literackich
8247Za bukvite o pismenech : kirilo-metodievski vestnik / izd. Universitetat po Bibliotekoznanie i Informacionni Technologii
8248Za bukvite o pismenech [Elektronische Ressource] : kirilo-metodievski vestnik / izd. Universitetat po Bibliotekoznanie i Informacionni Technologii
8249Za sto lit : materialy z hromads'koho j literaturnoho zyttja Ukraïny XIX i pocatkiv XX stolittja / zachodom Komisiï Novisoï Istoriï Ukraïny
8250Za tvorčeskoe izučenie literatury v skole : analiz literaturnogo proizvedenija v 4-10 klassach / Institut Obščego i Politechničeskogo Obrazovanija APN SSSR
8251Za vlast
8252Zabavna biblioteka / Matica Hrvatska
8253Zabavna knjižnica Matice Hrvatske
8254Zabon¸hoi pomirī va fol'klor / Akademijai Fan¸hoi RSS To´gikiston, Instituti Zabon va Adabiëti ba Nomi A. Rūdakī
8255Zabudowa trawnika : magazyn literacko-filozoficzny
8256Zabytki języka i literatury polskiej / Komisja Filologiczna, Wydzial Filologiczno-Filozoficzny, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk
8257Zadarska smotra : časopis za kulturu, znanost i umjetnost / Matica Hrvatska Ogranak u Zadru
8258Zagadnienia kategorii stopnia w językach slowiańskich / Uniwersitet Warszawski, Wydzial Rusycystyki i Slawistiki
8259Zagadnienia kultury masowej w zwierciadle prasy polskiej : w ... roku ; materialy / Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Zaklad Badań nad Kulturą Masową
8260Zagadnienia rodzajów literackich / Lodzkie Towarzystwo Naukowe - Societas Scientiarum Lodziensis, Wydzial 1