Портал славистики


Zeitschriftendatenbank (ZDB) Slavistics

The module offers about 8700 most important printed journals in Slavic Studies. The journals ordered in alphabetical order and contains bibliographical records as well as the holdings information.

Number of hits in the database: 8713
3481Kurzer Tätigkeitsbericht / Osteuropa-Institut zu Breslau
3482Kuznica : organ proletarskich pisateloj
3483Kvadart : dizajn komunikacija XXI veka
3484Kvantitativní lingvistika / Státní Knihovna CSR. Ústav pro Jazyk Český CSAV
3485Kveten : literatura, umeni, zivot / Svaz Československých Spisovatelů
3486Kvety
3487Kvety : listy pro zábavu a poučeni s casovými rozhledy
3488Kvety česke poesie
3489Kvety poezie
3490Kwartalnik artystyczny : Kujawy i Pomorze / Wojewódzki Ośrodek Kultury w Bydgoszczy ; Pomorska Fundacja Artystyczna ART
3491Kwartalnik historii kultury materialnej / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
3492Kwartalnik historii kultury materialnej / Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Dawniej Instytut Historii Kultury Materialnej PAN
3493Kwartalnik horyzonty [Elektronische Ressource]
3494Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego
3495Kwartalnik językoznawczy [Elektronische Ressource] / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza, Instytut Filologii Polskiej
3496Kwartalnik neofilologiczny
3497Kwartalnik Polonicum / Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców
3498Kwety / Prjloha : národní zábawník pro cechy, morawany, slowaky a slezany
3499Kwety : národní zábawník pro cechy, morawany, slowaky a slezany
3500Kwety a plody : týdenník pro wzdelané obecenstwo