Портал славистики


Zeitschriftendatenbank (ZDB) Slavistics

The module offers about 8700 most important printed journals in Slavic Studies. The journals ordered in alphabetical order and contains bibliographical records as well as the holdings information.

Number of hits in the database: 8713
1A - ja / Literaturnoe izdanie
2A : almanach autorů
3A Bolgár irodalom magyar bibliográfiája / Országos Széchényi Könyvtár
4A comprehensive bibliography of former Yugoslav literature in English
5A comprehensive bibliography of Yugoslav literature in English
6A guide to Estonian childrens literature
7A Hungarológiai Intézet nyelvészeti füzetei / Bölcsészettudományi Kar, Újvidék
8A lengyel nyelv és irodalom Magyarországi kutatásairól : ... tartott tudományos konferencia anyaga / Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ
9A lengyel nyelvoktatás Magyarországon : ... tartott tudományos konferencia anyaga / kiadta a Lengyel Tájékoztató és Kulturális Központ Lengyel Kultúra
10A magyar nép könyve : uj folyam
11A magyar ókortudomány bibliográfiája
12A Magyar újságírók évkönyve / A Magyar Újságírók Országos Szövetsége
13A Magyarországi szláv nyelvtudomány / Eötvös Loránd Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszék Műhelye
14A select bibliography of Czech and Slovak educational literature : published in ... ; compiled by the State Pedagogical Comenius Library in Prague in cooperation with ..
15A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tudományos közleményei / Nyelvtudomány
16A Szovjet népek irodalmának magyar bibliográfiája / A Magyar-Szovjet Társaság
17A. S. Puskin
18"A..." : literaturno spisanie za učenici
19AAASS directory of programs in Soviet & East European studies / American Association for the Advancement of Slavic Studies
20AATSEEL journal