Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for Sorabistik und sorabistische Forschung provides 1064 hits
1

Nauka Krakowska o Łużycach

Dobromilski, Wład. - in: Polska Zachodnia., 1949, 18
2

Instytut Serbo-Łużycki w Budziszynie - ośrodek wiedzy o Łużycach

Šołta, Jan - in: Rozcnik Łódski. Łódź, 7, 1963, s. 221-226
3

IV. Mjezynarodny zjězd slawistow w Moskwje 1958

Hajnec, L. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt : rjad A. Budyšin, 6, 1959, s. 251-252
4

Požedanja a pominanja na konferencu sorabistiki

Hantška, Gerat - in: Rozhlad. Budyšin, 10, 1960, 9. - s. 257-265
5

Prěnje dźěłanske zeńdźenje Mjezynarodneje terminologiskeje komisije (lingwistiskeje sekcije) při Mjezynarodnym komiteju slawistow

Jenč, R. - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt : rjad A. Budyšin, 7, 1960, s. 191-195
6

Bój wo měr a wědomosć

Krjeńc, Kurt - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt : rjad A. Budyšin, 8, 1961, s. 37-40
7

Mjędzynarodowy Kurs Wakacyjny dla Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego w l. 1958

Meškank, Marko - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt : rjad A. Budyšin, 6, 1959, s. 247-249
8

Studijne přebywanje w Ludowej Pólskej

Meškank, Marko - in: Lětopis Instituta za serbski ludospyt : rjad A. Budyšin, 6, 1959, s. 249-251
9

Wo kanadskej sorabistice

Mětšk, Frido - in: Rozhlad. Budyšin, 13, 1963, 11. - s. 344-345
10

Zur Vertiefung der wissenschaftlichen Kontakte mit Forschung- und Kulturinstitutionen in der ČSSR

Mětšk, Frido - in: Lětopis : Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung : Reihe B. Bautzen, 8, 1961, s. 233-234