Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for Musik- und Kunsterziehung provides 174 hits
1

Spěwčki za naše dźěći : Delni schodźenk A za 1. a 2. lětnik

Winaŕ, Jurij [wobdź.]; Nowak-Njechorński, Měrćin [Il.] - Budyšin, 1949, 24 s. : il.
2

Spěwčki za naše dźěći : delni schodźeńk B za 3. a 4. lětnik

Winar, Jurij - Budyšin, 1949, 19 ł.
3

Spěwčki za naše dźěći : Delni schodźenk A za 1. a 2. lětnik

Winar, Jurij - Budyšin, 1948, 13 ł.
4

Nawod za hudźbne kubłanje w delnim schodźenku serbskich šulow

Jenka, Pawoł - Berlin, 1954, 48 s.
5

Hdźež so módrja, zelenja ... : spěwčki a spěwy ze serbskeho ludu a kraja za naše dźěći

Jenka, Pawoł [wobdź. a zest.]; Lipus, Rudolf [Il.] - Berlin, 1956, 112 s. : il.
6

Z młodej mocu : spěwnik za srjedźny schodźenk serbskich šulow

Berlin, 1956, 120 s.
7

Błotka lube, ja was znaju : spěwnik za 1.-4. šulske lěto

Nagel, Horst [wobź. a zest.] - Berlin, 1956, 52 s. : il.
8

Zawdajmy seb ruku : spěwnik za srjeźny schojźenk serbskich šulow

Nagel, Horst [wobź. a zest.] - Berlin, 1957, 106 s.
9

Młoda garda smy našeho ludu : spěwnik za serbske wyše šule

Nawka, Michał [zest. a wobdź.]; Bulank, Jan - Berlin, 1957, 164 s.
10

Wšón klinčeć dyrbi serbski kraj : spěwnik za 9. a 10. lětnik dźesaćrjadowniskeje wyšeje šule a za 9.-12. lětnik rozšěrjeneje wyšeje šule

Bulank, Jan [zest. a wobdź.] - Budyšin, 1965, Dź.1-2