Портал славистики


Sorbian Bibliography 1945-2016 (SorBib)

The Sorbian Bibliography is provided by the Sorbian Institute (Bautzen) and contains about 74.000 records from 1945 till 2016. The list of subjects is located here.

?
Your search for Mittelalter (bis 1500) provides 916 hits
1

Studia nad relacją o Słowianach Ibrahima ibn Jakuba

Widajewicz, Józef - Kraków, 1946, 102 s.
2

Niemcy wobec Słowian Połabskich

Widajewicz, Jósef - Poznań, 1946, 63 s.
3

Słowianie Zachodni i Niemcy w wiekach średnich

Widajewicz, Józef - Katowice, 1946, 43 s.
4

Dawne boje Łużyczan

Kostrzewska-Przanowska, Teresa - in: Tygodnik Katolicki., 1949, 22, 23
5

Dzieje Łużyc od początku do czasów nowożytnych

Pieradzska, K. - in: Sprawozdanie z Czynności i Posiedzień Polskiej Akademii Umiejętności. Kraków, 1950, s. 109-111
6

Ze stawiznow serbskeho luda

Šěca, Wl. - in: Nowa doba. Budyšin, 6, 1952, 129 - (11.11.)134
7

Disk.: Někotre trěbne přispomnjenja k nastawkej »Ze stawiznow serbskeho luda«. => Šěca, Wl.: Ze stawizn Šew

Šewc, Hinc - in: Nowa doba. Budyšin, 6, 1952, 152, (25.12.)153
8

Rec.: => Dobiáš, Josef: Seit wann ...

Schiller, Klaus J. - in: Lětopis : Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung : Reihe B. Bautzen, 11, 1964, 1. - s. 97
9

Chodové - srbský kmen z Bavor

Frinta, Antonín - in: Minulostí Plzně a Plzeňska., 3, 1960, s. 13-43; 2 ktn.
10

Ann.: => Frinta, Antonín: Chodové srbský Mět

Mětšk, Frido - in: Lětopis : Jahresschrift des Instituts für sorbische Volksforschung : Reihe B. Bautzen, 8, 1961, s. 227